'Pijn en verlies als poort naar een        liefdevol leven'

Een verslag van een lezing van Michael Murphy

 

Michael Murphy gaf op donderdag 13 juni 2013 een lezing getiteld 'Pijn en verlies als poort naar een liefdevol leven' in Wageningen.

Michael Murphy is hoogleraar klinische psychiatrie en huisartsgeneeskunde uit Albany in de VS en komt oorspronkelijk uit Ierland. Hij geeft sinds 1978 over de hele wereld workshops en trainingen op het gebied van palliatieve zorg, aandacht, verlies en bewustwording. Zijn jarenlange ervaring heeft hem aangezet tot het ontwikkelen van het Love, Loss and Forgiveness program.

In dat programma is het centrale thema dat elk mens in zijn leven graag geliefd wil zijn, dat iedereen op een moment te maken krijgt met verliessituaties en zich daartoe moet zien te verhouden en dat iedereen in meer of mindere mate worstelt met vergeving.

Bewuster beleven
Michael stelt voor om deze gevoelens en verlangens bewuster te beleven, te delen en te onderzoeken, om zo vrijer te raken van angst. Hij leert ons een liefdevolle, accepterende en vruchtbare houding te creëren naar ons zelf en anderen, waardoor ruimte ontstaat. Door deze ruimte kan pijn anders beleefd worden en zelfs helen. Hij heeft hier verschillende oefeningen voor ontwikkeld en traint met succes vele zorgverleners en mensen die persoonlijk geïnteresseerd zijn in de VS, Zweden, Roemenië, en tal van andere landen.

In zijn lezing zal hij vertellen over zijn ervaringen die hij in de afgelopen decennia heeft opgedaan in zijn werk als hulpverlener, arts, docent en trainer. Ook zal hij dieper in gaan op het love, loss and forgiveness program en hoe pijn en verlies ons kunnen helpen in onze groei en liefde.

De lezing is bijzonder aan te raden aan alle mensen die in de zorg werken, maar ook aan mensen die zich graag verdiepen in levensbeschouwelijke zaken of die zelf te kampen hebben met verlies.