Project een Liefdevol Leven Leiden

Liefde, Omgaan met Verlies, en Vergeving

Onmisbare elementen om een liefdevol leven te leiden

Onze organisatie LLF Nederland
Wij leveren, net zoals in Roemenië, België, Ierland en Amerika, op praktische wijze een bijdrage aan drie onmisbare elementen voor een liefdevol leven: liefde, verlies en vergeving. Ons aanbod is gebaseerd op de ideeën en de daaruit voortvloeiende eenvoudige werkvormen van het Liefde, Verlies en Vergeving-project (Love, Loss and Foregiveness, afgekort LLF-project), zoals ontwikkeld door de Iers-Amerikaanse psychiater Michael Murphy.

LLF gericht op een liefdevolle samenleving
LLF kijkt realistisch naar ons mens-zijn en creëert met eenvoudige uitgangspunten een veilige plek waar mensen kunnen leren meer van zichzelf te houden en hierdoor opener en met meer respect anderen tegemoet te treden. Zo levert LLF een bijdrage aan de samenleving.

Kern van het project Liefde Verlies en Vergeving is, dat een meer liefdevol leven in het hier en nu mogelijk is.
LLF creëert voorwaarden en geeft handvatten aan deelnemers om zelfstandig en in groepsverband te werken aan inzicht. Door vaker liefdevol naar jezelf te kijken en ‘getuige’ te zijn van de ander komt verandering voort. Meer compassie voor jezelf en anderen krijgen, pijn en verdriet onder ogen zien en een plek geven, in plaats van wachten tot vlak voor je dood of helemaal nooit.

Wat belemmert ons?
Al leiden velen van ons een mooi leven, toch kunnen wij gehinderd worden door kleine of grote angsten, door kleine of indringende nare ervaringen in ons leven.

Het kan zijn dat we dit niet of nauwelijks in de gaten hebben of we denken dat pijn en verdriet nu eenmaal een gegeven zijn waar we mee moeten leven. Vaak zijn we zo bezig ons best te doen om gelukkig, goed in ons werk, een goede ouder of partner te zijn, goed over te komen, het anderen naar de zin te maken en soms om ons thuis of op ons werk staande te houden.

Dit kan ons belemmeren om op een liefdevolle wijze aandacht voor onszelf te hebben en om ten volle te leven.

Leven en dood, keuzes in het hier en nu
Leven en dood horen nu eenmaal bij elkaar zoals vreugde en verdriet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Vaak mijden we de gedachte aan onze sterfelijkheid en die van de ander. Toch zou het ons als mensen zoveel vrijer maken, als we de wetenschap dat ons leven eindig is, meer in ons leven integreren. Het helpt om keuzes in het hier en nu te maken en draagt er toe bij dat we in het dagelijks leven minder kritisch en meer liefdevol naar ons zelf en anderen zijn.

Waard om van te houden
LLF gaat er vanuit dat ieder mens waard is om van te houden. Te beginnen met houden van jezelf.

 

Michael Murphy
Michael heeft het LLF project ontwikkeld omdat hij een leemte ervaarde in onze opvoeding waar weinig expliciete aandacht is voor gesprek en kennisoverdracht wat betreft zelfzorg, liefde, de ziel, dood en leven, het behoud en het koesteren van de aarde.

Wij krijgen weinig begeleiding om met kleine en grote verliezen, waar we in het dagelijks leven mee worden geconfronteerd om te gaan en om vergeving te oefenen, zodat wij belastende ervaringen, waar wij zelf en daardoor ook anderen onder lijden, kunnen loslaten of een plek geven.

Gedurende zijn jarenlange werkervaring in een hospice in Amerika heeft Michael Murphy ervaren, dat het houden van gezinsbijeenkomsten, ook al is er een historie van gezinsproblemen of verwijdering tussen enkele van de familiegeleden van groot belang is. (toets hier op link naar familiegesprekken)

Door zijn specifieke werkwijze met aandacht voor de ‘levensverhalen’ en vooral door ruimte te bieden aan vergeving en liefde, kan men zich ondanks eerdere teleurstellingen met elkaar verbonden voelen. De ernstig zieke zou zo rustiger kunnen sterven. De familie kan de ballast van nare ervaringen achter zich laten en het leven weer makkelijker en vaak ‘liefdevoller’ oppakken, ondanks het verdriet van het verlies van iemand van wie zij houdt.

Juist door deze ervaringen en omdat Michael hier persoonlijk veel van heeft geleerd, vroeg hij zich af ‘waarom wachten met je verhaal vertellen tot vlak voor je dood of helemaal nooit?’ Daarom heeft hij zijn kennis en ervaring verwerkt in een methode die ieder die daarvoor open staat, kan helpen een meer liefdevol leven in het hier en nu te leiden. Het project Live the Loving Life, Love Loss and Forgiveness ( LLF) .

Hij heeft zijn methode verwerkt in een cursusboek dat in de 9 maanden groepen klik hier als basis gebruikt wordt, opdat zijn methode ook zonder zijn, overigens zeer inspirerende aanwezigheid, toegepast kan worden. Ook worden er workshops gegeven. 

 

om verder te lezen over de methode LLF klik hier