Voor wie is LLF bedoeld,

en waar is het goed voor?

LLF is toegankelijk voor iedereen.

 

         LLF biedt instrumenten en een visie, die helpen om:

 

 

  • compassie voor jezelf en anderen te hebben
  • een diepe luistervaardigheid te ontwikkelen en de vrijheid/moed te krijgen om meer vanuit je hart te spreken en te handelen. Dit, door gewoon liefdevol te luisteren en te kijken naar jezelf en de ander, zonder oordeel of commentaar
  • communicatie te bevorderen
  • je ertoe te verhouden, op een manier die goed voor jou is, dat teleurstellingen, verlies en pijnlijke ervaringen deel zijn van ons leven
  • jezelf en anderen te vergeven
  • van jezelf en anderen te houden
  • onze eindigheid en die van anderen in ons leven te willen integreren
  • in het hier en nu te leven (mindfulness), met respect voor het verleden en oog voor de toekomst


'Als we onszelf en anderen vergeven en zo de belastende verhalen van ons afwerpen, stellen we onszelf in staat om liefde te ervaren in het huidige moment,
want liefde is altijd beschikbaar voor degenen die licht genoeg zijn om die te dragen.’

‘If we forgive ourselves and others for past transgressions and so shed the burdensome stories, we become able to experience love in the present moment, for love is always available to those who are light enough to carry it.’

N. Michael Murphy

Uit zijn boek The Secrets of Love, Loss and Forgiveness