Voor wie is LLF bedoeld?

Diverse toepassingsmogelijkheden

LLF is toegankelijk voor iedereen.

Dit vindt vorm in workshops, 9-maandencursus en familiegesprekken. Ook wordt het toegepast binnen opleidingen, binnen inter-/ supervisie, zorginstellingen, in familie- en burenverband.

Cursussen kunnen in overleg op maat geleverd worden.

Kortom: LLF biedt instrumenten en een visie, die helpen om:

  • teleurstellingen te overwinnen en verliezen een plek te geven
  • een diepe luistervaardigheid te ontwikkelen en de moed krijgen om openlijk te spreken.
  • Dit door gewoon weer liefdevol te luisteren en te kijken naar jezelf en de ander, zonder oordeel of commentaar
  • communicatie te bevorderen
  • de last van pijnlijke ervaringen los te laten of een plek te geven
  • onze eindigheid en die van anderen in ons leven te integreren
  • jezelf en anderen te vergeven
  • een minder angstig leven te leiden
  • van jezelf en anderen te houden
  • meer in het hier en nu te leven (mindfullness)


'Als we onszelf en anderen vergeven en zo de belastende verhalen van ons afwerpen, stellen we onszelf in staat om liefde te ervaren in het huidige moment,
want liefde is altijd beschikbaar voor degenen die licht genoeg zijn om die te dragen.’

‘If we forgive ourselves and others for past transgressions and so shed the burdensome stories, we become able to experience love in the present moment, for love is always available to those who are light enough to carry it.’

N. Michael Murphy

Uit zijn boek The Secrets of Love, Loss and Forgiveness