Organisatie LLF Nederland

Stichting
LLF Nederland is een Stichting, die zich ten doel stelt om LLF, zoals ontwikkeld door Dr. Michael Murphy (zie ook LLF USA en Michael Murphy) te bevorderen, verder te ontwikkelen en aan te passen aan de Nederlandse situatie.

Er is regelmatig overleg met Michael Murphy en we zijn blij met het door hem in ons gestelde vertrouwen om LLF naar de Nederlandse situatie en vragen aan te passen.

 

 

Bestuur
Er zijn 3 bestuursleden:

  • Herman Verwey, voorzitter
  • Victoria Annegarn, algemeen bestuurslid
  • Maria Bosman, secretaris

Herman

Victoria

Maria 

Er is een kring mensen die werk verrichten om de organisatie te steunen en mee vorm te geven. Enkele van deze mensen zijn vertegenwoordigd in het Platform LLF.

De afgelopen jaren heeft LLF Nederland gekozen om langzaam maar gestaag de organisatie op te bouwen en activiteiten uit te breiden; er is veel werk verzet om de basis stevig te krijgen.

Er zijn contacten met LLF in andere landen (zie LLF Internationaal).

Stichting LLF Nederland te Driebergen
KvK nr 853832857

Bank IBAN NL54 TRIO 0197956181 t.n.v. LLF Nederland Driebergen