Organisatie LLF Nederland

Stichting
LLF Nederland is een Stichting, die zich ten doel stelt om LLF, zoals ontwikkeld door Dr. Michael Murphy (zie ook LLF USA en Michael Murphy) te bevorderen, verder te ontwikkelen en aan te passen aan de Nederlandse situatie.

Er is vele jaren lang, tot aan zijn sterfbed in de USA, regelmatig overleg met Michael Murphy geweest en we zijn blij met het door hem in ons gestelde vertrouwen om LLF naar de Nederlandse situatie en vragen aan te passen.

 

 

Bestuur
Er zijn 3 bestuursleden:

  • Herman Verwey, voorzitter
  • Victoria Annegarn, algemeen bestuurslid
  • Maria Bosman, secretaris

Herman

Victoria

Maria 

Er is een kring mensen die werk verrichten om de organisatie te steunen en mee vorm te geven. 

Er zijn contacten met LLF in andere landen (zie LLF Internationaal).

Stichting LLF Nederland te Driebergen
KvK nr 853832857

Bank IBAN NL54 TRIO 0197956181 t.n.v. LLF Nederland Driebergen