Methode LLF

Eenvoudig en praktisch

Wellicht klinkt dit project te groots en idealistisch, maar zo is de praktijk zeker niet.

LLF als methode wordt gekenmerkt door compassie, onvoorwaardelijke aandacht en humor. Een cursus waarin geen adviezen gegeven worden. We vertrouwen op de ‘kracht’ en ‘schoonheid’ van ieder mens en we oefenen om niet te oordelen, al is dit niet altijd even makkelijk. Ook laten we ons inspireren door beeldende kunst, literatuur en muziek.

LLF is er op gericht om eenvoudige handvatten voor het gewone dagelijkse leven aan te reiken. Hier zijn werkvormen voor ontwikkeld.

Thema’s waaruit gekozen wordt zijn o.a: liefde, zelfvertrouwen, verlies, ‘de schreeuw’, onze sterfelijkheid, jezelf en anderen vergeven, familie bijeenkomst, het leven vieren.

In een cursus of workshop wordt zowel in de groep als in drietallen ‘gewerkt’.

In de groep wordt regelmatig met de ‘talkingstick’ gewerkt, wat inhoudt dat degene die iets wil zeggen dit kan doen, zonder onderbroken of bevraagd te worden. Dit zorgt ervoor dat de spreker zich vrij voelt om zich te uiten en de groep niets anders hoeft te doen dan ‘open’ te luisteren, wat vaak een hele kunst is.

Michael Murphy gebruikt vanuit zijn Ierse traditie vaak als metafoor de drie-eenheid: ’Mortal, Soul en Spirit', vandaar dat er veel in drie-tallen oefeningen gedaan worden.
De essentie van deze engelse begrippen vind je terug in de werkvormen bij de verteller, getuige en gids.


In het drietal is een spreker (verteller) en deze vertelt in een afgebakende tijd, bijvoorbeeld 10 minuten, aan de hand van een thema over zijn ervaringen. De tweede persoon (de getuige) doet niets anders dan met aandacht liefdevol luisteren, zonder te interpreteren of advies te geven of zelfs maar te knikken. De derde (de gids) bewaakt de tijd en is er om incidenteel de verteller, als deze echt vast gelopen is, uit te nodigen om misschien iets meer te vertellen.

De kracht van de methode is de directe dialoog die je met jezelf aangaat, waar een ander naar luistert zonder enig oordeel of advies.

Dit heeft een ‘helend’ effect.

De praktijk heeft aangetoond dat de eenvoudige oefeningen die LLF aanbiedt, kunnen helpen om een gevoel van tevredenheid te ervaren, een minder angstig en liefdevoller leven te leiden. 

 

Om verder te lezen voor wie LLF bedoeld is klik hier