Algemene voorwaarden waaronder annuleringsvoorwaarden

Als je je inschrijft voor een cursus, workshop of training verklaar je daarmee ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en wordt je geacht deze gelezen te hebben. Op deze pagina vind je de volledige tekst. Lees deze alstublieft zorgvuldig. Bij vragen schroom niet contact met ons op te nemen!

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops en trainingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop of training komt tot stand door een schriftelijk verzoek (per mail of inschrijfformulier) door opdrachtgever en/of deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door LLF Nederland (mailbevestiging).

2 Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen,  workshops en trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.3 Per workshop of cursus zijn er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Het maximaal aantal deelnemers is ongeveer 12 per workshop of cursus. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3 Afmelden door de deelnemer en annuleringskosten

3.1 Afmelden kan alleen schriftelijk via een e-mail naar llfnederland@gmail.com.
*Bij afmelding tot 30 dagen voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug minus 10 euro inschrijfgeld.

*Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 25% van het deelname geld in rekening gebracht. Maar als de workshopkosten incluis overnachtingen is dan wordt 35% in rekening gebracht.

*Bij annulering door de deelnemer tussen 2 weken en 2 dagen voor aanvang van de cursus, workshop of training, bedragen de annuleringskosten 75% van het cursusgeld

*Bij annulering door de deelnemer op de 2 dagen voorafgaand aan de lezing/training/workshop, op de dag zelf, of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet verschijnt op de lezing/training/workshop, is het volledige cursusgeld verschuldigd en wordt geen restitutie verleend.

 *Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk op de werkdag voor aanvang).  

4 Annulering door LLF Nederland

4.1 LLF Nederland is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers, minder dan 6, de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 LLF Nederland is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg met de deelnemer de cursus verplaatst naar een andere datum of de deelnemer kan indien gewenst de eventueel betaalde cursuskosten gerestitueerd krijgen.
 

5 Betaling
5.1 De deelnemer dient binnen 7 dagen na inschrijving 25% van het totaalbedrag aan te betalen. Het volledige bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang cursus, workshop of training te zijn voldaan.

6 Privacy en vertrouwelijkheid

6.1 Deelnemers en workshopgevers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de  deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 

7  Aansprakelijkheid

7.1 LLF Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus. 

8 Overig

 8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van) een workshop of cursus is niet toegestaan.