LLF familiegesprek

Kinderen zijn van harte welkom

Frank Eerhart

Als je als ‘familie’ verlangt naar een meer liefdevolle verbinding met elkaar, is een LLF familiegesprek vaak zinvol.

 

Doel
Respect en liefde voor jezelf en elkaar

 

Voor wie?
Het kan gaan om een gezin, een familie, leefgroep, groep vrienden of buren.

Ook kunnen specifieke situaties zoals bijvoorbeeld het verliezen van een baan, zorgen hebben over een familielid, afnemende gezondheid, rouw of het naderend afscheid van het leven juist aanleiding zijn om een familiegesprek onder begeleiding te hebben.  

 

Betekenis van een familiegesprek

Een LLF familiegesprek kan ruimte aan de gezinsleden bieden om wezenlijke gevoelens, gedachten, verlangens en soms ook mogelijke vragen te uiten. De LLF methode is erop gericht om ongeacht wat een ieder heeft meegemaakt of ervaren, liefdevol naar jezelf en anderen te kijken.


Familiegesprek onder begeleiding

Een familiegesprek onder begeleiding is bij uitstek een manier om in een groter verband, in een niet oordelende, liefdevolle sfeer stil te staan bij een bepaalde situatie, het geleefde leven en het leven dat nog voor je ligt of bijvoorbeeld het mogelijk naderende afscheid. Je kunt zelf kijken wie je voor dit gesprek wilt uitnodigen. Kinderen zijn van harte welkom. Soms wil je goede vrienden erbij uitnodigen. Er is ruimte om te delen hoe ieder, hoe verschillend soms ook, in het leven staat.

 

De begeleiding is erop gericht uit te nodigen om te vertellen wat wezenlijk is en om zoveel mogelijk zonder oordelen te luisteren. Zo ontstaat meestal al snel een veilige bedding. Hierdoor kan een nieuwe innerlijke ruimte komen, waarin men als familie/ groep zich kan verhouden tot al wat is: ervaringen die gekoppeld zijn aan teleurstelling en pijn, aan wat mooi, fijn was en is en verlangens.

 

Alleen al dit te uiten zonder jezelf of elkaar te veroordelen biedt een vrijere ruime om elkaar te ont-moeten. Het betekent niet dat we pijn die we mogelijk een ander ‘aangedaan’ hebben of meegemaakt hebben, goed hoeven te praten. Er is ruimte om spijt te betuigen en liefde uit te spreken. Niets hoeft opgelost te worden, maar door het uiten van wat wezenlijk is, kan de scherpte van de pijn en teleurstellingen afnemen en komt er meer ruimte om respect en liefde voor onszelf en elkaar te voelen.

 

Hoe verschillend mensen ook zijn, zo kan ieder met en naast elkaar, meer harmonie en verbinding ervaren, ongeacht hoe een ieder zijn levenspad vervolgt.

 

LLF wil hier een bijdrage aan leveren door 1 a 3 familiegesprekken aan te bieden.

Praktische informatie

Wanneer u als familie/ groep een gesprek overweegt kunnen wij u nadere informatie verstrekken.

Een verkennend vrijblijvend gesprek van tevoren is mogelijk. Dan kunnen wensen, mogelijke verwachtingen gedeeld worden en kunnen we met elkaar bekijken of een LLF familiegesprek passend is. Mocht u een gesprek willen in het licht van naderend sterven, afscheid, dan kunnen we u daar specifieke informatie over geven. 


Ons aanbod kan op uw wensen afgestemd worden. 

Locatie: Andel Noord Brabant, Driebergen of in overleg elders.

Kosten: richtbedrag: basistarief 110 euro per bijeenkomst

 

 

Contact: via de mail LLFNederland@gmail.com of via het contactformulier op onze website.