9-maanden groepen

  

Vaak horen we onszelf zeggen: "We hebben geen tijd." Kan het zijn dat we bedoelen: "We hebben geen leven?" Als we "leven" kunnen we de tijd nemen om bewust te leven en lief te hebben. We hebben de keuze om met een gevoel van benieuwd zijn, verwondering en avontuur te leven of ons in te beelden dat we geen tijd hebben en ons leven bestaat uit druk zijn en angst.

 

We hebben energie nodig om te leven, en als die er is in de vorm van liefde, zullen we een betekenisvol leven leven. Onbegrensde, onvoorwaardelijke liefdes-energie zit diep in ieder van ons. Als we nalaten van onszelf te houden zal leven altijd een strijd zijn. 

                                                                 Michael Murphy, grondlegger van het LLF project

 

Mocht je:  - verlangen naar meer innerlijk rust

               - hopen op een liefdevollere relatie met je familie, vrienden of collega's

               - je wel eens afvragen hoe vrijheid van meningsuiting en verdraagzaamheid zich

                 tot elkaar verhouden

WELKOM IN DE 9-MAANDENGROEP

 

Begeleide 9-maanden groep

 

Met negen (maximaal 12) mensen negen maanden op weg om stil te staan bij Liefde, Verlies en Vergeving, om deze en andere thema’s nader in onszelf te verkennen en uit te diepen, telkens weer met liefdevol leven als kern.

Het gedachtegoed van Michael Murphy is de basis van deze cursus. Het kenmerkt zich door onvoorwaardelijke oordeelloze aandacht en humor met ruimte voor muziek, kunst en poëzie. Dit helpt om met meer compassie en tevredenheid naar jezelf en anderen te kijken. Wat zich van binnen roert, mag naar buiten komen zonder dat hier een oordeel over geveld wordt. Dit geeft energie en maakt je meer vertrouwd met jezelf. Deelname kan er toe leiden dat je nieuwe keuzes maakt of eerdere herbevestigt. Je kunt steeds opnieuw je koers bijstellen, zowel in werk als privé.

LLF reikt je handvatten aan om je levenspad lichter en waardevoller te vervolgen in verbinding met jezelf en anderen. 

 

Gedurende negen maanden is er elke maand een groepsbijeenkomst met negen (max.12) deelnemers. De 1e en 8e bijeenkomst zijn elk 8 uur; de 9e en laatste bijeenkomst 6 uur. Alle overige bijeenkomsten 4 uur. Tussendoor kunnen er indien haalbaar, bijeenkomsten in wisselende drietallen zijn. Deze kunnen per skype, face-to-face contact of anderszins verlopen (maximaal 2 uur).

 

9-maandengroepen kunnen op verschillende plekken in het land gehouden worden. Begeleiders van de groepen kunnen zijn Jacinta van Harteveld, Victoria Annegarn en Maria Bosman.

Locaties Haarlem, Andel of Driebergen. Op aanvraag elders in het land.

 

 

Mocht u meer inhoudelijke informatie willen:

voor wie is LLF?  klik hier

methode LLF       klik hier  

 

deelnemers aan een 9-maandengroep:

 

"Ik heb me opnieuw gerealiseerd wat voor mij belangrijk is in het leven. Ik weet weer beter wat mijn richting is. Waardoor ik kan genieten van het onderweg zijn."

 

“LLF heeft mij laten zien dat ik kan en mag vertellen wat in mij om gaat en dat ik niet altijd hoef te reageren, maar liefdevol, stil en aandachtig mag luisteren. Een kracht die me nog altijd verbaast en vaak een bijzonder moment creëert. De simpele houding van liefdevol vertellen en luisteren heb ik eerder ervaren aan het sterfbed van familie, maar het kan inderdaad ook in het dagelijks leven. 
Ik voel me meer vertrouwd met mezelf, meer zelfverzekerd en ik heb minder schroom over wie ik ben, dankzij het vertrouwen van de groep en mijn vrouw.

Simpelweg het praten met elkaar over verlies en vergeving gaf een verdieping in onze verbintenis".