In wijsheid sterven

 

Een handreikend pleidooi om bewuster te leven en daarbij een plaats te geven aan de dood en aan de omgang met stervenden. Bevat onder meer ervaringen met zogeheten familiebijeenkomsten, die plaatsvinden in een Amerikaans hospice, dat door de auteur werd gesticht. Hij was als hoogleraar betrokken bij de opleiding van artsen en hij gaf onder andere in Nederland en Belgie workshops. Zeker ook voor zorgverleners is het volgens hem van buitengewoon groot belang om terdege op de dood en de omgang met stervenden voorbereid te zijn. Hij geeft in een misschien soms wat te uitgebreid, maar naar zijn essentie uitermate helder en duidelijk geformuleerd boek een grote hoeveelheid overwegingen, ervaringen en concrete suggesties voor zowel artsen en zorgverleners als voor 'gewone' mensen. Een nuchter, informatief en aansprekend boek over een zeer wezenlijke thematiek. 

Michael Murphy overleed in 2018

 

  • ISBN 978906020 8632 nur 749

Deze vertaling is in 2019 in een 2e herziene druk heruitgegeven bij de Toorts