Ervaringen van deelnemers

Om enig beeld te geven wat LLF kan betekenen volgen hier een aantal citaten uit de persoonlijke verhalen van deelnemers.

Hun ervaringen, verhalen zijn in de LLF nieuwsbrieven te vinden. 

Deelnemer aan 9 maandengroep
“LLF heeft mij laten zien dat ik kan en mag vertellen wat in mij om gaat en dat ik niet altijd hoef te reageren, maar liefdevol, stil en aandachtig mag luisteren. Een kracht die me nog altijd verbaast en vaak een bijzonder moment creëert. De simpele houding van liefdevol vertellen en luisteren heb ik eerder ervaren aan het sterfbed van familie, maar het kan inderdaad ook in het dagelijks leven.

 

Ik voel me meer vertrouwd met mezelf, meer zelfverzekerd en ik heb minder schroom over wie ik ben, dankzij het vertrouwen van de groep en mijn vrouw.

 

Simpelweg het praten met elkaar over verlies en vergeving gaf een verdieping in onze verbintenis.

Deelnemer aan een Inspiratie/Ontmoetingsdag

“Als de steen terzijde is gelegd komen de spiegels die meegebracht zijn tevoorschijn en worden we uitgenodigd met ‘the gaze’ liefdevol in ogenschouw te nemen wat we van onszelf zien en daarbij alle oordelen, vooroordelen en vooral veroordelingen het zwijgen op te leggen. In drietallen maakt ieder van ons aan de ander kenbaar wat de oefening heeft gebracht en zoals altijd valt het"niet mee om je onthouden van commentaar bij zoveel indringende verhalen van medemensen onderweg."

Deelneemster aan een Inspiratie/ ontmoetingsdag
“In de loop van de dag werd ik geraakt door de rust en de betrokkenheid van de meeste aanwezigen. De eerlijkheid van de verhalen die ze elkaar in kleine groepjes en in de grote kring vertelden. De relevantie van alles wat er gezegd wordt, omdat het uit je hart komt en nu eens niet uit je hoofd of onder grote druk verteld. Het maakt eigenlijk niet uit wat je tegen elkaar zegt als er werkelijk naar je geluisterd wordt, dat is denk ik een van de grote krachten van het LLF concept. Ik voelde me gesteund en verbonden. Mens onder de andere mensen. Niet alleen doordat ik mijn eigen verhaal kwijt kon, maar juist ook door te luisteren naar waar andere mensen mee rondlopen in hun leven.” 

Deelnemer workshop
“De doos waarin ik zat begint langzaam maar zeker te verdwijnen. Het levert gemoedsrust op en mooie menselijke interacties. Michael hoorde met veel gevoel alle verhalen en ervaringen van iedereen aan. Wist met wijze vragen mensen te brengen tot nieuwe inzichten.

Het was bijzonder te ervaren dat tijdens de oefeningen mensen verwonderd waren over de enorme diepgang en de grote inzichten waartoe ze konden komen. Zomaar, ineens zonder erover na te denken. Het kwam gewoon. Zonder dat je het gevoel had tegen iemand anders te spreken. Zonder enige gêne. Zonder het idee dat je op je hoede moest zijn en niet alles kon zeggen. Zonder het idee dat je verantwoording moest afleggen.

Een weekend dat nog lang bij mij zal blijven.”

Deelneemster aan workshop in Ierland
“Love Loss en Forgiveness waren thema’s die op dat moment in mijn leven intens speelden, maar in mindere of meerdere mate doen ze dat altijd…

Mijn man en ik brachten hier een van de meest bijzondere en intense weken van ons leven door. Hier op dit kale plekje in Ierland stond de essentie van het leven en niet de franje centraal. Kijken naar jezelf op een liefdevolle manier is niet zo makkelijk, maar elke keer dat het lukt is er één. De niet (ver)oordelende manier waarop Michael alle mensen en alle verhalen benaderde was een nieuw inzicht. Oordelen we vaak niet te snel, bijna in een reflex?

Liefdevol naar jezelf kijken is moeilijker dan je denkt, en een karwei dat om een zeker onderhoud vraagt. Dat is de reden dat ik van plan ben dit jaar aan een 9 maandengroep deel te gaan nemen.”

Deelneemster Introductie workshop
In het terugzien ben ik nog steeds, misschien wel het meest, getroffen door hoe snel eenieder zich open wilde stellen naar de ander. Door oprecht en met aandacht te luisteren en door vanuit zijn of haar eigen (soms zeer kwetsbare) ik te spreken en delen.
Hoewel ik het niet van tevoren bedacht had, is dit wel de sfeer waar je op hoopt en die ook nodig is om tot verdieping te komen.

Ik ben heel bewust uit het “normale leven” gestapt om twee dagen aan mezelf te werken. Overigens zonder vooropgezet plan waaraan er dan gewerkt zou moeten worden. En ik geloof dat dat één van de krachten van LLF kan zijn: door op het moment van een oefening mee te gaan in je innerlijke stroom, komen er verrassende zaken naar boven, die blijkbaar aandacht nodig hebben.

Ik heb de oefeningen als zeer pragmatisch en krachtig in hun eenvoud ervaren. Met name de “gaze” probeer ik in mijn dagelijks (werkende) leven meer toe te passen; ik heb nog zo snel een vraag of antwoord klaar… En dat is niet wie ik het liefste wil zijn. Hierin heb ik me niet beïnvloed gevoeld door de deelname van mijn partner en schoonouders. Integendeel, ik vond het zeer bijzonder deze ervaring samen te delen en te merken dat er ook in onze al bestaande relaties ruimte was voor eenieders eigenheid.

In het weekend heb ik ook de rijkdom van mijn eigen leven weer mogen zien. LLF past erg goed bij de manier waarop ik mijn leven wil invullen: vanuit niet-oordelende liefde voor mezelf en mijn medemens.

Deelneemster Introductieworkshop
“Iets samen doen met mijn dochter en mijn man, maar ook de geliefde van onze dochter was wel heel erg spannend. We gingen niet uit eten met z’n vieren, nee we gingen een tweedaagse aan in Andel……

Er is een tijd geweest dat ik heel erg verdrietig was over de wending die het leven van onze dochter had genomen…. Het loslaten van gefixeerde ideeën, verwachtingen, mijn beeld en dromen niet laten bepalen wat er wel en niet moet zijn, waardoor ik de ander(en) zo weinig zichzelf laat zijn, dit verlies in de ruimste zin van het woord, is bevrijdend en ruimtegevend.

Een andere ervaring deze bijeenkomst was dat ik een tijd heb stilgestaan bij een geliefde dode. Hoe geliefd onze vriend ook was, ik deed hem toen hij veelvuldig bij ons was, tekort, door van hem te vragen om de waarden, die wij aanhingen net zo belangrijk te vinden als wij die vonden. Het is een verrijking om in een ‘opdracht’ te kunnen zeggen dat je iets verkeerd hebt gezien, ingeschat. ’t Lijkt alsof je een opening krijgt om opnieuw te beginnen.

Prachtig zoals je mee wordt gezogen in het verhaal, verdriet, geluk van een ander. Dat geeft kracht en moed.”

Deelnemer Introductieworkshop
“En dan ga je weer de dijk omhoog op weg naar huis en laat je 12 mensen achter die even heel dichtbij elkaar waren. Dat alleen al was het waard en daarnaast heeft het ons eigen gezin dichter bij elkaar gebracht. (straks wordt het nog een variant van familie opstellingen!).”

Deelnemer Workshop
Juist het ‘samen doen’ bleek voor mij achteraf de grote kracht van dit weekend; liefde, vergeving, of verlies zijn interessant om een boeiende lezing over te krijgen, maar hoe doe je het nou… ?! Lezend in literatuur denk je hier en daar aha, maar juist het doen laat het echt landen. Gelukkig schitteren de echt belangrijke dingen in het leven door hun eenvoud, en dat is vast waarom ze zo lastig kunnen zijn. De werkvormen in de workshop zijn precies dat: eenvoudig, en daarom heel krachtig.

Een mildere kijk op mijzelf was al in beweging sinds de confrontatie met een ernstige ziekte. Deze workshop was voor mij de x-factor in dit proces, veel dingen kwamen samen en vielen op hun plek. Het belang van eigenliefde als basis voor het openen naar anderen werd me extra duidelijk, evenals de sleutelrol die je ‘innerlijke kind’ daarvoor kan hebben. Zonder mildheid voor jezelf is het lastig om anderen volledig te respecteren en in hun waarde te laten.

De thema’s vergeving en verlies hebben me vooral bewust gemaakt van het belang ze niet uit te stellen. Juist nu dingen uitspreken is ontzettend waardevol.

Toen ik alles achter me liet voelde ik me echt letterlijk klaar om een liefdevoller leven te gaan DOEN!”

Deelneemster Workshop
“De oefening die de meeste indruk en impact heeft gehad is die waarbij we als rollenspel in de laatste 20 minuten van ons leven afscheid konden nemen van de mensen die ons dierbaar zijn in dit leven. Tja, daar zit je dan en denkt tegen wie ga ik nog iets zeggen en wat dan. Nooit had ik kunnen vermoeden dat de mensen zich als vanzelf aandienden, daar waren mijn kinderen, vrienden en ook mijn ex man. Oefenen in uitspreken wat die ander voor je betekent en daarin je eigen rol zien, jezelf vergeven voor wat je naliet en hen vergeven en zegenen. Het heeft mij veel bewuster gemaakt wat ze allemaal voor mij betekenen en ik heb hen dat ook verteld.

Voor mij is er in die paar dagen wezenlijk iets veranderd. Mijn zelfkritiek is omgezet naar meer zelfacceptatie en liefde voor mijzelf. Ik laat mijn innerlijke rust minder snel verstoren door anderen omdat ik hen makkelijker kan vergeven. Ook ben ik mij meer bewust dat alleen ik er last van heb als ik boos blijf op een ander. Vergeven en weer in mijn eigen rust komen is vanuit liefde voor mijzelf. Die twee zaken geven mij zoveel rust dat ik daardoor een leukere moeder ben voor mijn kinderen, zelf meer rust ervaar, meer in balans ben en ook uitdagingen makkelijker aan ga.”